Lectures  

2019

,,Delocalization of Majorana modes in low-dimensional hybrids"

/ Oxford (England) 31 III - 5 IV 2019 (New3SC) /

,,Majorana quasiparticles in nanoscopic hybrid structures"

/ Warsaw (MAGTOP - Majorana modes nad beyond), 26 II 2019 /

2018

,,Nadprzewodnictwo w materialach konwencjonalnych i topologicznych" part 1, part 2

/ Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 29 XI 2018 /

,,Bound states in conventional and topological superconductors"

/ Warsaw (Polish Academy of Sciences), 27 XI 2018 /

,,Bound states of quantum impurities in superconductors"

/ Zakopane (Fundamental aspects of superconductivity), 18 IX 2018 /

,,Interplay between pairing and correlations in spin-polarized bound states"

/ Ustron (Coherence & Correlations at Different Scales), 10 IX 2018 /

,,Majorana quasiparticles and their interplay with Kondo effect"

/ Wroclaw (Dual Nature of f-Electrons), 12 VII 2018 /

,,Nadprzewodnictwo na krawedzi: realizacja kwaziczastek Majorany"

/ Lublin (wyklad dla uczniow szkol srednich), 10 III 2018 /

,,Majorana quasiparticles: concepts & challenges"

/ Warsaw (Polish Academy of Sciences), 5 I 2018 /

2017

,,Topological superconductivity in systems of reduced dimensionality"

/ Krynica Morska (XVIII KKN), 12 X 2017 /

,,Spin-resolved Andreev spectroscopy for probing the Majorana quasiparticles"

/ Poznan (Euroconference Physics of Magnetism), 28 VI 2017 /

,,Majoranyzacja elektronow w nadprzewodnikach topologicznych"

/ Krakow (Uniwersytet Jagiellonski), 23 III 2017 /

,,Majorana quasiparticles in nanoscopic superconductors"

/ Poznan (Uniwersytet A. Mickiewicza), 13 I 2017 /

2016

,,Realizacja fermionow Majorany w heterostrukturach nadprzewodnikowych"

/ Warszawa (NCBJ), 23 XI 2016 /

,,Realizacja kwaziczastek Majorany w lancuchach Rashby"

/ Lublin, 18 X 2016 /

,,From superconductivity to electron correlations"

/ Zakopane, 29 IX 2016 /

,,Enhancement of the Kondo effect caused by electron pairing in nanostructures"

/ Ustron (CCDS-40), 5 IX 2016 /

,,Residual Meissner effect above Tc in high temperature superconductors"

/ Wroclaw (INTiBS PAN), 18 V 2016 /

,,Realizacja kwaziczastek Majorany w nanoukladach"

/ Warszawa (Uniw. Warszawski), 1 IV 2016 /

2015

,,Strong non-local effects due to the crossed Andreev scattering"

/ Politechnika Wroclawska, 18 XI 2015 /

,,Constructive feedback of superconductivity on the Kondo state in quantum dots"

/ Karpacz (XVII KKN), 30 X 2015 /

,,Can electron pairing promote the Kondo effect ?"

/ Prague (Czech Acad. Scien.), 6 X 2015 /

,,Nonlocal transport properties due to Andreev scattering"

/ Prague (Charles University), 5 X 2015 /

,,Superconductivity in nanoscopic systems"

/ Trogir (Croatia), 18 IX 2015 /

,,Majorana-type quasiparticles in nanoscopic systems"

/ Katowice, 15 V 2015 /

,,Majorana-type quasiparticles in nanoscopic systems"

/ Krakow, 20 IV 2015 /

2014

,,Andreev and Majorana type quasiparticles in nanoscopic systems"

/ Wroclaw, 12 XII 2014 /

,,Residual Meissner effect and other pre-pairing phenomena in the cuprate superconductors"

/ Wroclaw, 2 X 2014 /

,,Electrons pairing versus long-range coherence from a boson fermion perspective"

/ Zakopane, 25 IX 2014 /

,,Quenching of the Kondo state by the induced on-dot pairing"

/ EMRS (Warszawa), 17 IX 2014 /

,,Interplay between superconductivity and correlations in nanoscopic systems"

/ Ustron, 10 IX 2014 /

,,Competition between the Kondo effect and electron pairing in nanoscopic systems"

/ Poznan, 23 VI 2014 /

,,Interplay between superconductivity and electron correlations in the nanoscopic structures''

/ Warszawa, 30 V 2014 /

,,Inzynieria korelacji elektronowych i nadprzewodnictwa w nanoukladach''

/ Katowice, 11 IV 2014 /

,,Fate of the Kondo impurity in a superconducting medium''

/ Karpacz, 6 III 2014 /

2013

,,Subgap states of a quantum impurity coupled to superconducting reservoir''

/ Charles University in Prague, 14 XI 2013 /

,,Superconducting fluctuations in electron systems with the real-space pairs''

/ Czech Academy of Sciences (Prague), 12 XI 2013 /

,,To screen or not to screen, That is the question: Kondo impurity on interface with superconductor''

/ Zakopane, 11 X 2013 /

,,Procesy Andreeva w silnie skorelowanych ukladach fermionowych''

/ Krakow, 4 III 2013 /

,,Dualny charakter elektronow w nadprzewodnikach z parowaniem lokalnym''

/ Lublin, 21 II 2013 /
 

2012

,,Nadprzewodniki - od badan podstawowych do zastosowan''

/ Lublin, 23 X 2012 /
 

,,Nadprzewodniki: wlasciwosci i zastosowania''

/ Lublin, 21 IX 2012 /
 

,,Andreev scattering: from the nano- to macroscale''

/ Ustron, 18 IX 2012 /
 

,,Dualities in superconductors with the local pairing''

/ Himeji (Japan), 4 VII 2012 /
 

,,Nadciecze i nadprzewodniki''

/ Lublin, 24 III 2012 /
 

,,Zjawisko Meissnera i kwaziczastki Bogoliubowa powyzej Tc: czy to mozliwe ?''

/ Kraków, 9 I 2012 /
 

2011

,,Interplay between correlations and superconductivity in electron transport through the quantum dots''

/ Poznan, 28 VI 2011 /
 

,,Residual diamagnetism driven by the superconducting fluctuations''

/ Lviv (Lwów), 7 IV 2011 /
 

,,Influence of the Kondo effect on conductance of the QD coupled to superconductor''

/ Poznan, 3 II 2011 /
 

2010

,,Korelacje nadprzewodzace powyzej Tc''

/ Lublin, 16 XI 2010 /
 

,,Signatures of the short-range superconducting correlations above Tc''

/ Ustron, 5 IX 2010 /
 

2009

,,Kondensacja Bosego-Einsteina: przeglad wspolczesnych realizacji''

/ Ostrow Wielkopolski, 14 X 2009 /
 

,,Bose insulator - superconducting features along the Fermi arc''

/ Zurich, 23 VII 2009 /
 

,,Kwaziczastki Bogoliubowa w nadprzewodnikach''

/ Lublin, 20 I 2009 /
 

2008

,,Nadprzewodnictwo - przeglad faktow i koncepcji''

/ Katowice, 12 XI 2008 /
 

,,Electron pair current through the correlated quantum dot''

/ Ustroń, 8 IX 2008 /
 

,,Najzimniejsze atomy''

/ Odolanow, 10 VII 2008 /
 

,,Subgap current through QD coupled to the metallic and superconducting leads''

/ Poznań, 25 VI 2008 /
 

,,Dualizm czastka-dziura w nadprzewodnikach''

/ Lublin, 26 II 2008 /
 

2007

,,Particle-hole mixing in the pseudogap state of cuprates''

/ Ladek Zdrój, 8 XI 2007 /
 

,,Application of a continuous unitary transformation in quantum statistics''

/ Kazimierz Dolny, 26 VI 2007 /
 

,,Signatures of the precursor superconductivity above Tc'

/ Dresden, 18 IV 2007 /
 

,,Fluktuacje w nadprzewodnikach: od slabych do krytycznych''

/ Lublin, 27 III 2007 /
 

2006

,,Description of a transition into superconducting state''

/ Lublin, 07 XI 2006 /
 

,,RG approach to the pairing instabilities''

/ Kazimierz Dolny, 28 IX 2006 /
 

,,Nadcieklosc i nadprzewodnictwo w ukladach bozonowo-fermionowych''

/ Toruń, 22 IX 2006 /
 

,,Nadcieklosc ultrazimnych atomów'' czesc 1, czesc 2,

/ Odolanów, 4 VII 2006 /
 

,,Nadcieklosc w ukladach ultrazimnych atomow''

/ Lublin, 7 VI 2006 /
 

2005

,,Fluctuation between the BCS and BEC''

/ Kazimierz Dolny, 26 IX 2005 /
 

,,Nadprzewodniki: nowe fakty i teorie''

/ Warszawa, 13 IX 2005 /
 

,,Quantum fluctuations of the ultracold atom-molecule mixtures''

/ Poznan, 24 VI 2005 /
 

Lecture on the discovery and applications of superconductivity

/ Lublin, 5 III 2005 /