Komputerowe modelowanie zjawisk fizycznych (2016-2017)

Tematy

Sylabus

Modelowanie zjawisk fizycznych (III r fiz) 2016/17
 1. pojęcia wstępne: modelowanie, wizualizacja, animacje
 2. java; przegląd języka; grafika w Java
 3. gaz bez zderzeń
 4. zderzenia elastyczne kul
 5. liczby pseudolosowe
 6. metoda Monte Carlo (MC)
 7. całkowanie MC
 8. algorytm Metropolisa
 9. model 2D Isinga
 10. wahadło; wahadła o wymiernych okresach
 11. wahadło podwójne
 12. wahadło Duffinga; chaos; mapy Poincare'go
 13. rozpraszanie kwantowe (argon)
 14. dynamika molekularna
 15. perkolacje; algorytmy
 16. transformacje konforemne; elektroststyka
 17. równanie Schroedingera; metoda Numerowa;
 18. macierzowa metoda Numerowa; stany związane

Problemy (WY)