Metody numeryczne (Fortran) - 2015, 2017

Sylabus

Tematyka przedmiotu i zagadnienia omawiane na wykładzie znaleźć można na oficjalnej stronie USOSWEB UMCS: SYLABUS. Poniżej jest ich przybliżona kopia. Prócz tego podano tu informacje o uzupełnieniach (z lat poprzednich i tych, które dotyczą programowania w języku Fortran). W części ZADANIA (menu z lewej strony) podane są opisy, problemy i zadania dla studentów do samodzielnej pracy, jak też PRZYKŁADY gdzie podano przykładowe programy

Tematy

Elementy programowania (Fortran) - 2010.

Tematy

O Fortranie

Przykłady programów


Last modified: sob mar 2017-03-25 20:04:27