Elementy programowania (Java).

Tematy

Środowisko programistyczne DrJava

Strona internetowa DrJava [ ... ] . Należy zapoznać się z dokumentacją środowiska.

Materiały Java. Pomoce. Podręczniki.

Oracle: The Java™ Tutorials

Elementy Java

Podstawowy program Java

Program w języku java składa się przynajmniej z jednej, tzw. klasy (class) i musi koniecznie zawierać metodę o nazwie main. Oto przykład.
public class HejJava {

  // komentarz: metoda main(...) - główna
  public static void main (String[] args) {
   double a = 5;
   System.out.println("Hej! " + "a = " + a);
  }
}
Program powinien być zapisany w pliku o takiej samej nazwie jak nazwa klasy, z rozszerzeniem java, a więc w tym wypadku w pliku HejJava.java. Patrz HejJava.java
Kompilacja:
   |komputer> javac HejJava.java

Wykonanie:
   |komputer> java HejJava

Do tworzenia szkieletu prostej klasy można użyć programu Template.java. Instrukcja uruchomienia znajduje się w komentarzu nagłówka programu.

Przykłady programów

Typy pochodne. Klasy. Proste algorytmy. Okna. Grafika. Rysowanie funkcji: Program + klasa Grafik + interface Funkcja + Funkcje.java - sposób na różne funkcje. Fraktale. Inne, proste aplikacje. Konwerter mile -> km. Neutrony. Przechodzenie przez płytkę równoległościenną. Przed uruchomieniem programu należy przeczytać fragment książki Sobol: Metoda Monte-Carlo. dotyczący modelowania zjawiska przechodzenia neutronów przez materię. Wątki. Przeciekanie. Regresja Integrator Zwyczajne równania różniczkowe Przykład użycia bibliotek. Korzystamy z biblioteki Math repozytorium https://commons.apache.org. Prosze zajrzeć i zapoznać się z możliwościami i sposobem korzystania z bibliotek. Równanie Schroedingera. Równania własne. Warunki brzegowe.

Last modified: nie mar 2017-03-12 18:43:59