Elementy programowania: Java/Fortran/Pascal.

  Nowe i stare zapiski o programowaniu komputerów. Starsze programy w Pascal-u, prawie już nieużyteczne, są w katalogu Pascal. Znajdują się tam również fragmenty starego wykładu, z których można skorzystać (np. arytmetyka komputerów i proste metody numeryczne).

  Odnośnik Java prowadzi do programów w Java.

  Kilka programów w Fortran-ie i odnośniki do większego zbioru informacji o Fortran-ie znajdują się pod Fortran.

  JIP — Języki i paradygmaty programowania — poważny wykład dla II roku Informatyki.

  W zimowym semestrze 2016/2017: wykład z modelowania zjawisk fizycznych. Fragmenty wykładu są tutaj (KZMP).

  Sylabusy

  Przybliżony opis zagadnień poruszanych na zajęciach i~dotyczących programowania w Java, etc. zawierają Sylabusy, np. Java i~Fortran.