Elementy programowania (Pascal) - stary wykład.

Wykład prowadzony dla studentów fizyki UMCS w LATACH 90-tych ubiegłego stulecia. Pomimo upływu lat pewne zagadnienia są wciąż aktualne. Zachęcam do przejrzenia notatek. Są ciekawe problemy do rozwiązania. (AB, 2013)

Pliki html

 1. Wprowadzenie
 2. Wstęp
 3. Algorytm Herona
 4. Regula Falsi
 5. Kompozycje
 6. Historia
 7. System dwójkowy
 8. Standard IEEE 754 -- elementy
 9. Arytmetyka komputerowa
 10. Pascal
 11. Zbiory
 12. Rekordy
 13. Wskaźniki
 14. Procedury i funkcje
 15. Abstrakcyjne typy danych
 16. Programowanie obiektowe
 17. Złożoność, efektywność algorytmów

Pliki pdf

 1. Wprowadzenie
 2. Wstęp
 3. Algorytm Herona
 4. Regula Falsi
 5. Kompozycje
 6. Historia
 7. System dwójkowy
 8. Standard IEEE 754 -- elementy
 9. Arytmetyka komputerowa
 10. Pascal
 11. Zbiory
 12. Rekordy
 13. Wskaźniki
 14. Procedury i funkcje
 15. Abstrakcyjne typy danych
 16. Programowanie obiektowe
 17. Złożoność, efektywność algorytmów