Programowanie współbieżne i rozproszone

Wykład i laboratorium. Fizyka 2/II. 2010-2011UWAGA: Wykład prowadzony jest raz w tygodniu (2 godziny) w ramach projektu: Programowa i strukturalna reforma systemu kształcenia na Wydziale Mat-Fiz-Inf dla studentów 2/II fizyki UMCS. Wykład ilustrowany jest ćwiczeniami.
Notatki z wykładu zamieszczane są na stronie www po wykładzie w postaci plików PDF. Do przeglądanie wymagany jest np. program Adobe Acrobat Reader (Pobierz).

ue-logo