XV Krajowa Szkoła Nadprzewodnictwa pt.

Sto lat nadprzewodnictwa
Kazimierz Dolny, 9 - 13 października 2011 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chronologia sympozjów nadprzewodnictwa w Polsce.

Na obecny 2011 rok przypada jubileusz stu lat od odkrycia nadprzewodnictwa, które okazało się jednym z najciekawszych kwantowych zjawisk emergentnych widocznych w skali makroskopowej. Nieco ponad 50 lat temu opracowano pierwszą teorię (BCS) tego zjawiska dobrze opisującą proste metale nadprzewodzące. 25 lat temu odkryto nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, które do dzisiaj jest jednym z najważniejszych problemów fizyki materii skondensowanej, zaś 5 lat temu pojawiło się pierwsze doniesienie o odkryciu nadprzewodnictwa w pniktydkach żelaza. W tak szczególnych okolicznościach z przyjemnością informujemy o organizacji XV Szkoły Nadprzewodnictwa pt. "Sto lat nadprzewodnictwa", która odbędzie się w dniach 9-13 października 2011 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Spotkanie będzie służyło wymianie informacji o najnowszych wynikach doświadczalnych i teoretycznych dotyczących nadprzewodnictwa w różnych układach fizycznych, takich jak: tlenki miedzi, dwuborek magnezu, pniktydki żelaza, kwantowe nadciecze ultrazimnych gazów atomowych oraz możliwe zastosowania koncepcji nadprzewodnictwa w astrofizyce.

Program 15KSN i jego wersja gotowa do druku oraz program szczegółowy