XI Krajowa Szkoła Nadprzewodnictwa:

Zjawiska kolektywne i ich współzawodnictwo

Kazimierz Dolny, 25-29 września 2005 r.

Wygłoszone wykłady oraz tekst piosenki śpiewanej przy ognisku 
podczas XI Krajowej Szkoły Nadprzewodnictwa w Kazimierzu Dolnym.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z przyjemnością zawiadamiamy o organizowaniu kolejnej, XI Krajowej Szkoły Nadprzewodnictwa pt. "Zjawiska kolektywne i ich współzawodnictwo", która odbędzie się w dniach 25-29 września 2005 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
Szkoła ta nawiązuje do 18-letniej już tradycji krajowych sympozjów poświęconych zagadnieniu nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego. W ostatnich spotkaniach tematykę tę rozszerzono rownież na takie zagadnienia jak kolosalny magnetoopór i inne efekty, w których manifestują się silne korelacje elektronowe. Dotychczasowe sympozja odbywały się: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Kazimierzu Dolnym, Bukowinie Tatrzańskiej, Międzyzdrojach, Sobieszewie, Krynicy Górskiej oraz ponownie w Warszawie. Celem obecnego spotkania będzie wymiana informacjii o najnowszych odkryciach doświadczalnych i koncepcjach teoretycznego opisu układów silnie skorelowanych elektronów a także dalsza integracja środowiska badawczego w ramach Krajowej Sieci Naukowej pt. "Silnie skorelowane fermiony - od nadprzewodnictwa do kolosalnego magnetooporu". Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
 
 
Ciekawe wspomnienia z pierwszych lat po odkryciu nadprzewodnictwa !