Przeskocz do treści

Miło nam poinformować, że pan profesor Tadeusz Domański jest laureatem konkursu Weave-UNISONO 2022 na projekty badawcze dla zespołów z Polski i Czech. Wraz z grupą dr. Tomasa Novotnego z Uniwersytetu Karola w Pradze, prof. Domański zajmował się będzie tematem "Nadprzewodzące nanohybrydy w warunkach nierównowagowych". Na prowadzenie tych badań Narodowe Centrum Nauki przyznały Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu łączne środki w wysokości 1 393 236 PLN.

Serdecznie Gratulujemy!

17 lutego 2022 roku mgr Amelia Kosior-Romanowska obroniła rozprawę doktorską pt. „Teoretyczny opis parzysto-parzystych superciężkich jąder atomowych z wykorzystaniem metody Hartree’go-Focka-Bogolubowa z jądrowym  funkcjonałem gęstości Skyrme’a”, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Staszczaka, prof. UMCS. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. IFJ PAN w Krakowie oraz dr hab. Leszek Próchniak w ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego.

Praca doktorska dr Amelii Kosior-Romanowskiej jest do pobrania w Bibliotece Cyfrowej UMCS

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/46240/edition/42641/content.

Serdecznie gratulujemy!