Przeskocz do treści

Badania

Tematyka badań

 • Fizyka ciała stałego
  • Transport elektronów przez kropki kwantowe
  • Układy skorelowane i nieuporządkowane
  • Teorie i modele nadprzewodnictwa
  • Kwazicząstki Majorany
  • Topologiczne stany materii
  • Optyczne własności układów niskowymiarowych
 • Fizyka jąder atomowych
  • Rozszczepienie jąder atomowych i emisja lekkich cząstek
  • Wzbudzenia kolektywne jąder atomowych
  • Jądra superciężkie
  • Symetrie punktowe w jądrach atomowych
  • K-izomery i kształty jąder atomowych
  • Moc przewidywania teorii jądrowych
 • Fizyka Słońca i Układu Słonecznego
  • Ogrzewanie atmosfery Słońca
  • Powstawanie wiatru słonecznego
  • Pogoda kosmiczna
 • Kosmologia i teoria grawitacji
  • Perturbacyjne czarne dziury
  • Matematyczna teoria czarnych dziur i bran
  • Teorie unifikacji oddziaływań
  • Kwantowa teoria pola w zakrzywionej czasoprzestrzeni
  • Kwantowanie grawitacji
 • Fizyka matematyczna
  • Symetrie w fizyce
  • Metody algebraiczne w fizyce
  • Podstawy mechaniki kwantowej

Granty realizowane w Katedrze Fizyki Teoretycznej

Zakończone granty (od 2003 roku)

 • prof. dr hab. Krzysztof Pomorski
  Badanie teoretyczne nisko i średnio-energetycznego rozszczepienia jąder atomowych
  2018/30/Q/ST2/00185, SHENG 1 NCN/NSFC (Chiny) 2019-2023
 • prof. dr hab. Tadeusz Domański
  Fermiony Majorany w transporcie przez skorelowane układy nanoskopowe
  2018/29/B/ST3/00937, OPUS 15 NCN 2019-2023
 • mgr Aksel Kobiałka
  Badanie układów hybrydowych zawierających stany związane Majorany
  2018/31/N/ST3/01746, PRELUDIUM NCN 2019-2022
 • mgr Dariusz Wójcik
  Realistyczne symulacje numeryczne dwu-płynowej granulacji Słońca w częściowo zjonizowanej plazmie
  2017/27/N/ST9/01798, PRELUDIUM NCN 2018-2021
 • prof. dr hab. Krzysztof Murawski
  Symulacje numeryczne częściowo zjonizowanej, dwu-płynowej atmosfery Słońca
  2017/25/B/ST9/00506, OPUS NCN 2018-2021
 • prof. dr hab. Tadeusz Domański
  Stany związane w nadprzewodnikach i na międzyzłączach
  2017/27/B/ST3/01911, OPUS NCN 2018-2021
 • mgr Szczepan Głodzik
  Wpływ magnetycznych domieszek na stany związane w nadprzewodnikach
  2017/27/N/ST3/01762, PRELUDIUM NCN 2018-2020
 • prof. dr hab. Jerzy Dudek
  Nowe podejścia do teoretycznego wyznaczania stabilności egzotycznych jąder atomowych z oszacowaniem niepewności modelowych
  2016/21/B/ST2/01227, OPUS NCN 2017-2020
 • mgr Anna Zdeb
  Badanie rozkładów mas fragmentów rozszczepienia
  2017/24/T/ST2/00396, ETIUDA NCN 2017-2018
 • dr Andrzej Ptok
  Badanie wpływu domieszek na układy nadprzewodzące ze sprzężeniem spin-orbita w przestrzeni rzeczywistej
  2016/20/S/ST3/00274, FUGA NCN 2016-2017
 • prof. dr hab. Marek Rogatko
  Czarne obiekty we wczesnym Wszechświecie
  2014/15/B/ST2/00089, OPUS NCN 2015-2018
 • prof. dr hab. Krzysztof Murawski
  Fale magnetohydrodynamiczne i dynamika plazmy w obszarach spokojnych Słońca i dziurach koronalnych
  2014/15/B/ST9/00106, OPUS NCN 2015-2018
 • mgr Anna Zdeb
  Badanie rozkładów mas fragmentów rozszczepienia
  2014/13/N/ST2/02551, PRELUDIUM NCN 2015-2018
 • prof. dr hab. Tadeusz Domański
  Nadprzewodnictwo i korelacje w nanourządzeniach i materiałach litych
  2014/13/B/ST3/04451, OPUS NCN 2015-2018
 • prof. dr hab. Krzysztof Pomorski
  Badanie struktury jąder atomowych w stanach ekstremalnych
  2013/11/B/ST2/04087, OPUS NCN 2014-2017
 • prof. dr hab. Karol I. Wysokiński
  Transport kwantowy ładunku, ciepła i spinu w nanostrukturach z kropkami kwantowym
  2011/01/B/ST3/04428, OPUS NCN 2011-2014
 • prof. dr hab. Andrzej Baran
  Struktura i rozpady najcięższych jader w modelach EDF
  2011/01/B/ST2/03667, OPUS NCN 2011-2013
 • prof. dr hab. Marek Rogatko
  Czarne obiekty i pola materii w teoriach unifikacyjnych
  2011/01/B/ST2/00488, OPUS NCN 2011-2014
 • prof. dr hab. Krzysztof Pomorski
  Badanie rozpadów szybkorotujacych i nagrzanych, złożonych jader atomowych
  N N202 112540, projekt badawczy własny NCN 2011-2013
 • prof. dr hab. Tadeusz Domański
  Rola korelacji, nieporządku i efektów właczeniowych w układach elektronowych
  N N202 263138, projekt badawczy własny MNiSW 2010-2013
 • prof. dr hab. Andrzej Baran
  Specyficzne typy rozszczepienia oraz egzotyczne struktury ciężkich i superciężkich jąder atomowych
  N N202 231137, projekt badawczy własny MNiSW 2009-2011
 • prof. dr hab. Ryszard Taranko
  Zależny od czasu transport elektronowy w układach kropek kwantowych
  N N202 109036, grant promotorski MNiSW 2009-2010
 • prof. dr hab. Karol I. Wysokiński
  Właściwości wielopasmowych nadprzewodników LaFeAsO (1-x)F(x) - termodynamika i widma STM
  N N202 169836, grant promotorski MNiSW 2009-2010
 • prof. dr hab. Tadeusz Domański
  Wpływ korelacji na zjawiska transportu w układach nanoskopowych
  N N202 3733 33, grant promotorski MNiSW 2007-2009
 • prof. dr hab. Marek Rogatko
  Czarne dziury i czarne pierścienie w teoriach unifikacyjnych
  N N202 371933, projekt badawczy własny MNiSW 2007-2010
 • prof. dr hab. Karol I. Wysokiński
  Transport kwantowy i nadprzewodnictwo w materiałach litych i nanoskopowych
  N N202 187833, projekt badawczy własny MNiSW 2007-2010
 • prof. dr hab. Krzysztof Murawski
  Fale i oscylacje w pętlach magnetycznych korony słonecznej
  N N203 405433, projekt badawczy własny MNiSW 2007-2010
 • prof. dr hab. Mirosław Załużny
  Kolektywne właściwości optyczne układów studni i kropek kwantowych
  N202 109 32/2854, projekt badawczy własny MNiSW 2007-2009
 • prof. dr hab. Krzysztof Pomorski
  Własności ciężkich i superciężkich jąder atomowych w opisach samozgodnych i w modelach makroskopowo- mikroskopowych
  N202 179 31/3920, projekt badawczy własny MNiSW 2006-2009
 • dr hab. Marek Rogatko
  Ciemna energia, n-wymiarowe czarne dziury
  1 P03B 049 29, projekt badawczy własny MNiSW 2005-2006
 • dr hab. Andrzej Baran
  Opis korelacji poza przybliżeniem średniego pola w jądrze atomowym
  1 P03B 130 28, grant promotorski MNiSW 2005-2007
 • prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński
  Wybrane zagadnienia fizyki niestandardowej w podwójnym bezneutrinowym rozpadzie beta
  1 P03B 098 27, grant promotorski MNiI 2004-2006
 • dr Leszek Próchniak
  Analiza mikroskopowych podstaw symetrii dynamicznych w jądrach atomowych
  1 P03B 042 27, projekt badawczy własny MNiSW 2004-2006
 • prof. dr hab. Mirosław Załużny
  Polarytony plazmonowe w układach planarnych ze studniami kwantowymi
  1 P03B 091 26, grant promotorski MN 2004-2005
 • prof. dr hab. Krzysztof Pomorski
  Wpływ różnic rozkładów gęstości protonów i neutronów na rozszczepienie i fuzję jądrową
  1 P03B 113 26, projekt badawczy własny MN 2004-2006
 • dr hab. Krzysztof Murawski
  Symulacje numeryczne krótko-okresowych oscylacji w pętlach korony słonecznej
  2 P03D 016 25, projekt badawczy własny MN 2003-2006
 • prof. dr hab. Wiesław A. Kamiński
  Bezneutrinowy podwójny rozpad beta i jego konsekwencje dla fizyki niestandardowej
  2 P03B 071 25, projekt badawczy własny MN 2003-2006
 • prof. dr hab. Karol I. Wysokiński
  Nieporządek, oddziaływania i efekty fluktacyjne w nadprzewodnikach egzotycznych
  2 P03B 062 25, projekt badawczy własny MN 2003-2006