Przeskocz do treści

Obrona pracy doktorskiej mgr. Jose Marin Blanco

3 czerwca 2024 roku mgr Jose Marin Blanco obronił rozprawę doktorską pt. “Study of Spontaneous Fission of Actinide and Super-Heavy Elements" przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Artura Dobrowolskiego. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli:

  • dr hab. inż. Maria Kmiecik, prof. IFJ – Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
  • dr hab. Piotr Jachimowicz – Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
  • prof. dr hab. Krzysztof Rusek – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski

Serdecznie gratulujemy!