Przeskocz do treści

Mamy przyjemność poinformować i przekazać nasze gratulacje Profesorom Karolowi Izydorowi Wysokińskiemu i Tadeuszowi Domańskiemu członkostwa w Komitecie Naukowym Polskiej Akademii Nauk.

Komitety w Polskiej Akademii Nauk to specjalistyczne organy nadzorujące i zarządzające różnymi dziedzinami nauki. Składają się z wybitnych naukowców, uczonych i ekspertów w konkretnych dziedzinach, mających na celu promowanie, wspieranie i rozwijanie nauki w Polsce.

Członkowie tych komitetów są wybierani na podstawie swojej wiedzy i wybitnych osiągnięć w swoich dziedzinach, a ich role obejmują kształtowanie kierunków badań naukowych, udzielanie wskazówek decydentom oraz wkład w rozwój nauki w Polsce.

https://pan.pl/blog/informacja-o-wynikach-wyborow-do-komitetow-naukowych-polskiej-akademii-nauk/

14 września 202 roku mgr inż. Bartłomiej Kiczek obronił rozprawę doktorską pt. "Structures and traces of dark matter in different physical systems – from condensed matter to black hole physics", przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Rogatko. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski, prof. dr hab. Marek Biesiada, prof. dr hab. Rafał Moderski.
Serdecznie gratulujemy!