Przeskocz do treści

Prof. dr hab. Tadeusz Domański został wybrany na członka Rady Doskonałości Naukowej w kadencji 2024-27. Będzie jednym z trzech przedstawicieli nauk fizycznych w Radzie. Informacje o wynikach wyborów znajdują się na stronie Rady Doskonałości Naukowej:

https://www.rdn.gov.pl/wybory-do-rdn.wyniki-wyborow-do-rady-doskonalosci-naukowej.html

14 września 202 roku mgr inż. Bartłomiej Kiczek obronił rozprawę doktorską pt. "Structures and traces of dark matter in different physical systems – from condensed matter to black hole physics", przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Rogatko. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski, prof. dr hab. Marek Biesiada, prof. dr hab. Rafał Moderski.
Serdecznie gratulujemy!

Prof. Tadeusz Domański został wybrany do Międzynarodowego Komitetu Naukowego MagTop-u. MagTop jest Międzynarodowym Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną. Jest to Oddział ON6 Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

https://www.magtop.ifpan.edu.pl/organization-management/international-scientific-committee/

Artykuł "Successive Interacting Coronal Mass Ejections: How to create the Perfect Storm ?" opublikowany w Astrophysical Journal, którego współautorem jest prof. Stefaan Poedts, został wyróżniony na stronie Amerykańskiego Towarzystwa Naukowego: ASS Nova - serwisie poświęconym ważnym nowościom naukowym.

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aca28c

Miło nam poinformować, że pan profesor Tadeusz Domański jest laureatem konkursu Weave-UNISONO 2022 na projekty badawcze dla zespołów z Polski i Czech. Wraz z grupą dr. Tomasa Novotnego z Uniwersytetu Karola w Pradze, prof. Domański zajmował się będzie tematem "Nadprzewodzące nanohybrydy w warunkach nierównowagowych". Na prowadzenie tych badań Narodowe Centrum Nauki przyznały Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu łączne środki w wysokości 1 393 236 PLN.

Serdecznie Gratulujemy!

17 lutego 2022 roku mgr Amelia Kosior-Romanowska obroniła rozprawę doktorską pt. „Teoretyczny opis parzysto-parzystych superciężkich jąder atomowych z wykorzystaniem metody Hartree’go-Focka-Bogolubowa z jądrowym  funkcjonałem gęstości Skyrme’a”, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Staszczaka, prof. UMCS. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. IFJ PAN w Krakowie oraz dr hab. Leszek Próchniak w ŚLCJ Uniwersytetu Warszawskiego.

Praca doktorska dr Amelii Kosior-Romanowskiej jest do pobrania w Bibliotece Cyfrowej UMCS

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/46240/edition/42641/content.

Serdecznie gratulujemy!