Przeskocz do treści

3 czerwca 2024 roku mgr Jose Marin Blanco obronił rozprawę doktorską pt. “Study of Spontaneous Fission of Actinide and Super-Heavy Elements" przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Artura Dobrowolskiego. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli:

  • dr hab. inż. Maria Kmiecik, prof. IFJ – Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
  • dr hab. Piotr Jachimowicz – Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
  • prof. dr hab. Krzysztof Rusek – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski

Serdecznie gratulujemy!

Mamy przyjemność poinformować i przekazać nasze gratulacje Profesorom Karolowi Izydorowi Wysokińskiemu i Tadeuszowi Domańskiemu członkostwa w Komitecie Naukowym Polskiej Akademii Nauk.

Komitety w Polskiej Akademii Nauk to specjalistyczne organy nadzorujące i zarządzające różnymi dziedzinami nauki. Składają się z wybitnych naukowców, uczonych i ekspertów w konkretnych dziedzinach, mających na celu promowanie, wspieranie i rozwijanie nauki w Polsce.

Członkowie tych komitetów są wybierani na podstawie swojej wiedzy i wybitnych osiągnięć w swoich dziedzinach, a ich role obejmują kształtowanie kierunków badań naukowych, udzielanie wskazówek decydentom oraz wkład w rozwój nauki w Polsce.

https://pan.pl/blog/informacja-o-wynikach-wyborow-do-komitetow-naukowych-polskiej-akademii-nauk

Prof. dr hab. Tadeusz Domański został wybrany na członka Rady Doskonałości Naukowej w kadencji 2024-27. Będzie jednym z trzech przedstawicieli nauk fizycznych w Radzie. Informacje o wynikach wyborów znajdują się na stronie Rady Doskonałości Naukowej:

https://www.rdn.gov.pl/wybory-do-rdn.wyniki-wyborow-do-rady-doskonalosci-naukowej.html

14 września 202 roku mgr inż. Bartłomiej Kiczek obronił rozprawę doktorską pt. "Structures and traces of dark matter in different physical systems – from condensed matter to black hole physics", przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Rogatko. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski, prof. dr hab. Marek Biesiada, prof. dr hab. Rafał Moderski.
Serdecznie gratulujemy!

Prof. Tadeusz Domański został wybrany do Międzynarodowego Komitetu Naukowego MagTop-u. MagTop jest Międzynarodowym Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną. Jest to Oddział ON6 Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.

https://www.magtop.ifpan.edu.pl/organization-management/international-scientific-committee/

Artykuł "Successive Interacting Coronal Mass Ejections: How to create the Perfect Storm ?" opublikowany w Astrophysical Journal, którego współautorem jest prof. Stefaan Poedts, został wyróżniony na stronie Amerykańskiego Towarzystwa Naukowego: ASS Nova - serwisie poświęconym ważnym nowościom naukowym.

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aca28c