Przeskocz do treści

3 czerwca 2024 roku mgr Jose Marin Blanco obronił rozprawę doktorską pt. “Study of Spontaneous Fission of Actinide and Super-Heavy Elements" przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Artura Dobrowolskiego. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli:

  • dr hab. inż. Maria Kmiecik, prof. IFJ – Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
  • dr hab. Piotr Jachimowicz – Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski
  • prof. dr hab. Krzysztof Rusek – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski

Serdecznie gratulujemy!

Mamy przyjemność poinformować i przekazać nasze gratulacje Profesorom Karolowi Izydorowi Wysokińskiemu i Tadeuszowi Domańskiemu członkostwa w Komitecie Naukowym Polskiej Akademii Nauk.

Komitety w Polskiej Akademii Nauk to specjalistyczne organy nadzorujące i zarządzające różnymi dziedzinami nauki. Składają się z wybitnych naukowców, uczonych i ekspertów w konkretnych dziedzinach, mających na celu promowanie, wspieranie i rozwijanie nauki w Polsce.

Członkowie tych komitetów są wybierani na podstawie swojej wiedzy i wybitnych osiągnięć w swoich dziedzinach, a ich role obejmują kształtowanie kierunków badań naukowych, udzielanie wskazówek decydentom oraz wkład w rozwój nauki w Polsce.

https://pan.pl/blog/informacja-o-wynikach-wyborow-do-komitetow-naukowych-polskiej-akademii-nauk

14 września 202 roku mgr inż. Bartłomiej Kiczek obronił rozprawę doktorską pt. "Structures and traces of dark matter in different physical systems – from condensed matter to black hole physics", przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Rogatko. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski, prof. dr hab. Marek Biesiada, prof. dr hab. Rafał Moderski.
Serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować, że pan profesor Tadeusz Domański jest laureatem konkursu Weave-UNISONO 2022 na projekty badawcze dla zespołów z Polski i Czech. Wraz z grupą dr. Tomasa Novotnego z Uniwersytetu Karola w Pradze, prof. Domański zajmował się będzie tematem "Nadprzewodzące nanohybrydy w warunkach nierównowagowych". Na prowadzenie tych badań Narodowe Centrum Nauki przyznały Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu łączne środki w wysokości 1 393 236 PLN.

Serdecznie Gratulujemy!

Miło nam poinformować, że pan profesor Marek Rogatko jest laureatem 23. edycji grantu OPUS Narodowego Centrum Nauki. Na realizację badań naukowych pod tytułem "Czarne obiekty w badaniu ciemnego sektora" zostały przyznane środki w wysokości 695 880 PLN. Opis popularnonaukowy jest dostępny pod adresem:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-03-15-ako9z8/streszczenia/552214-pl.pdf

Serdecznie gratulujemy!

14 września 2022 w godz.  12.00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. Stefaan Poedts z Katedry Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki UMCS i Katedry Matematyki Katolickiego Uniwersytetu w Leuven wygłosi wykład pt.: "Predicting extreme space weather: an extreme challenge!".

Prezentacja profesora Poedtsa jest częścią wydarzenia „Ogrody ekologii” XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Wykład został zarejestrowany i jest dostępny pod linkiem poniżej:

https://www.festiwal.lublin.pl/
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,zaproszenie-na-wyklady-w-ramach-xviii-lubelskiego-festiwalu-nauki,120913.chtm

3 listopada 2022 roku mgr Jie Yang obroniła rozprawę doktorską pt. “Systematic study of exotic nuclear shape symmetries and isomers, including shape evolution and competition in heavy and super-heavy nuclei”, przygotowaną pod kierunkiem prof. J. Dudka. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. M. Kowal, prof. P. Bednarczyk oraz prof. K. Starosta.

Gratulujemy!

14 października 2022 roku mgr inż. Bartłomiej Baran obronił rozprawę doktorską pt. "Dynamical properties of superconducting nanostructures", przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Domańskiego. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli: prof. dr hab. Bogdan Bułka, prof. dr hab. Maciej Maśka, prof. dr hab. Piotr Magierski.

Serdecznie gratulujemy!