Absolwenci

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Absolwenci Studium

Imię i Nazwisko Temat pracy doktorskiej  Promotor   Data obrony
dr Grzegorz Litak Teoria nadprzewodnictwa w układach nieuporządkowanych Prof. K. Wysokiński 16.03.1994
dr Elżbieta Jartych Oddziaływania nadsubtelne w stopach żelaza otrzymywanych elektrolitycznie  Prof. M. Budzyński 21.03.1994
dr Wojciech Przystupa Fluktuacje statystyczne w rozszczepieniu jąder atomowych i zderzeniu ciężkich jonów Prof. K.Pomorski 25.04.1994
dr Bożena Jasińska Frakcjonowanie izotopów tlenu i wodoru w ciałach stałych zawierających wodę  Prof. S. Hałas 13.06.1994
dr Tadeusz Domański Teoretyczne badania magnetycznych własności nadprzewodników wysokotemperaturowych  Prof. K. Wysokiński 15.09.1994
dr Marek Rogatko Falowa optyka Liego Prof. A. Góźdź 06.10.1994
dr Beata Skorupska Mikroskopowa analiza rozkładu ładunku elektrycznego jąder zdeformowanych Prof. B. Pomorska 18.10.1994
dr Andrzej Bogusz Algebraiczna metoda współrzędnej generującej Prof. A. Góźdź 12.01.1995
dr Andrzej Bobyk Podwójny rozpad beta jąder atomowych z emisją i bez emisji neutrin jąder atomowych o A > 70 Prof. W. Kamiński 30.05.1995
dr Renata Murat  Badanie uporządkowania i chaosu w ruchach jednocząstkowych nukleonów Prof. P.Rozmej 14.11.1996
dr Magdalena Matuła Badanie mechanizmów dyssypacji energii w aparacie fotosystentycznym Prof. W.Gruszecki 15.12.1997
dr Michał Warda  Własności stanu podstawowego jąder atomowych w relatywistycznej teorii średniego pola  Prof. B.Pomorska 25.06.1999
dr Albin Czubla Nieliniowe oscylacyjne kinetyki cyklicznych reakcji enzymatycznych Prof. J.Sielewiesiuk 28.06.1999
dr Andrzej Wodecki Wybrane egzotyczne procesy w modelach jąder supersymetrycznych Prof. W.Kamiński 13.07.1999
dr Cezary Nalewajko  Własności optyczne studni kwantowych w zakresie dalekiej podczerwieni Prof. M.Załużny 29.10.1999
dr Krzysztof Ciesielski Pułapkowanie pozytu w kryształach prostych związków organicznych Prof. T. Goworek 2000
dr Agnieszka Sujak  Spektroskopowe i strukturalne badania organizacji błon lipidowo-karotenoidowych Prof. W.Gruszecki 16.06.2000
dr Mariusz Krawiec Korelacje elektronowe w układach normalnych i nadprzewodzących  Prof. K.Wysokiński 04.01.2001
dr Paweł Zaręba  Rozszerzenia formalizmu fazy przypadkowej z zastosowaniami do wybranych procesów jądrowych Prof. W. Kamiński 07.03.2001
dr Halina Krzyżanowska  Badanie własności porowatego krzemu metodami optycznymi i jądrowymi Prof. D.Mączka 12.07.2001
dr Tomasz Ochalski  Optyczna modulacja odbiciowa w związkach półprzewodnikowych AIII-BV Prof. D.Mączka 13.12.2001
dr Regina Zawisza  Modele i analogie w w nauczaniu fizyki Prof. L.Gladyszewski 28.01.2002
dr Tomasz Kwapiński Transport elektronowy w układach z kropką kwantową Prof. R. Taranko 21.10.2002
dr Marek Jaszuk Sztuczne sieci neuronowe: problemy struktury, właściwości i wybrane zastosowania w fizyce Prof. W.A. Kamiński 29.11.2002
dr Daniel Rosły Uogólniony rotor kwantowy i jego zastosowanie Prof. A. Góźdź 04.11.2002
dr Joanna Hereć Implantacja i rozpylanie w procesie oddziaływania jonów niskich energii z ciałem stałym Prof. J. Sielanko 09.01.2003
dr Marcin Turek Efekty relatywistyczne w ewolucji paczek falowych Prof. P.Rozmej 25.06.2003
dr Ewa Iwaszko Badanie transportu jonow zwiazanego z reakcja roslin na swiatlo Prof. W. Gruszecki 19.09.2003
dr Agnieszka Surowiec Rozpad zlozonych jader atomowych poprzez emisje lekkich czastek i rozszczepienie. Prof. K. Pomorski 29.09.2003
dr Anna Smolira Detekcja insuliny i hemoglobiny metoda MALDI Prof. K. Pomorski 12.12.2003
dr Zbigniew Surowiec Wplyw lokalnego otoczenia na wewnetrzne pola magnetyczne w wybranych kwazibinarnych fazach Lavesa. Prof. M. Budzynski 22.12.2003
dr Dorota Olszowka Spektroskopia efektu Starka pigmentow fotosyntetycznych i jej zastosowanie w badaniach oddzialywan molekularnych w aparacie fotosyntezy. Prof. S. Krawczyk 16.01.2004
dr Dariusz Niedzwiecki Spektroskopowe badania oddziaywania chlorofilu a i wiolaksantyny Prof. W. Gruszecki 21.05.2004
dr Katarzyna Mazurek Powierzchnie energii potencjalnej jader atomowych w wielowymiarowej przestrzeni parametrow deformacji Prof. B. Pomorska 23.09.2004
dr Michal Kowal Badanie warunkow syntezy i wlasnosci jader ciezkich i superciezkich Prof. Z. Lojewski 15.10.2004
dr Rafal Luchowski Zastosowanie spektroskopii efektu Starka do oddzialywan molekularnych nukleotydow Prof. S. Krawczyk 21.10.2004
dr Grzegorz M. Wojcik Badania wlasciwosci sieci neuronow biologicznych metodami fizyki statystycznej Prof. W.A. Kaminski 6.12.2004
dr Monika Hereć Organizacj antybiotyku amfoterycyny B w błonach lipidowych w świetle badań strukturalnych i spektroskopowych Prof. W. Gruszecki 13.06.2005
dr Justyna Milanowska Organizacja izomerów zeaksantyny w błonach lipidowych w świetle badań strukturalnych i spektroskopowych Prof. W. Gruszecki 28.06.2005
dr Marek Nowak Podwójny rozpad bera do końcowych stanów wzbudzonych Prof. W.A. Kaminski 20.10.2005
dr Małgorzata Turos Właściwości jąder atomowych w modelu samozgodnym z siłą Gony D1S Prof. B. Pomorska 21.10.2005
dr Radosław Zaleski Anihilacja pozytonów w krzemionce uporządkowanej typu MCM-41 Prof. T. Goworek 25.10.2005
dr Marek Góźdź Wybrane zagadnienia fizyki niestandardowej w podwójnym bezneutrinowym rozpadzie beta. Prof. W. A. Kamiński 18.11.2005
dr Jarosław Romanek Badanie implantowanego jonowo węgliku krzemu metodami jądrowymi i optycznymi. Prof. J. Żuk 05.11.2006
dr Artur Dobrowolski Influence of alitterences in the proton and neutron distributions on nuclear fusion and fission Prof. K. Pomorski
Prof. J. Bartel
21.04.2006
dr Marek Miśkiewicz Semiklasyczny i kwantowy opis ruchów rotora uogólnionego Prof. A. Góźdź 26.09.2006
dr Małgorzata Selwa Fale msgnetohydrodynamiczne w pętlach korony słonecznej - symulacje numeryczne Prof. K. Murawski 12.10.2006
dr Kamila Sieja Extended approach to corelations beyond mean field in atomic nuclei hab. A. Baran
Prof. P. Quentin
26.02.2007