Przeskocz do treści

Najbliższe seminarium KFT odbędzie się  18 czerwca 2019 r. o godzinie 10.15, sala 341, Stara Fizyka. Prof. Zdzisław Musielak (University of Texas at Arlington, Leibniz-Institut für Sonnenphysik, KIS) przedstawi referat pt.: “Detection and Habitability of Exomoons”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Najbliższe seminarium KFT odbędzie się  21 maja 2019 r. o godzinie 10.15, sala 341, Stara Fizyka. Dr hab. Katarzyna Roszak (Politechnika Wrocławska) przedstawi referat pt.: „ Entanglement and objectivity in pure dephasing models”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Najbliższe seminarium KFT odbędzie się  14 maja 2019 r. o godzinie 10.15, sala 341, Stara Fizyka. prof. dr hab. Tadeusz Domański przedstawi referat pt.: „From Shiba states to topological superconductivity”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Najbliższe seminarium KFT odbędzie się  7 maja 2019 r. o godzinie 10.15, sala 341, Stara Fizyka. Prof. Paweł Hawrylak (University of Ottawa) przedstawi referat pt.: „Semiconductor and graphene quantum dots: laboratory for correlated electrons”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Prof. T. Domański (UMCS Lublin) wspólnie z prof. K. Franke (Freie Universitat Berlin) oraz doc. R. Zitko (Instytut J. Stefana w Lublanie) zorganizowali międzynarodowy workshop Bound States in Superconductors and Interfaces, który odbył się w dniach 7-10 kwietnia 2019 r. w Instytucie Maxa Plancka w Dreźnie w Niemczech. Na realizację tego spotkania uzyskano środki całkowicie sfinansowane przez stronę niemiecką. Wzięło w nim udział 66 uczestników z 20 różnych krajów. Głównym celem była wymiana informacji o aktualnych realizacjach, wyzwawaniach i perspe- ktywie zastosowań elektronowych stanów związanych, które powstawją w obszarze przerwy nadprzewodników w pobliżu domieszek, na międzyzłączach oraz w heterostrukturach z nad- przewodnikami. Tego rodzaju obiekty są obecnie przedmiotem dużego zainteresowania umożliwiając szereg unikalnych zjawisk, np. konstrukcję stabilnych bitów kwantowych odpornych na zewnętrzne zakłócenia, realizację egzotycznych cząstek typu Majorany w materiałach topologicznych lub kontrolowalną spektroskopię silnie skorelowanych stanów elektronowych.

Workshop zgromadził wiodących ekspertów tej problematyki na świecie. Dyskutowano m.in. preparatykę nowoczesnych materiałów przydanych do uzyskiwania stanów związanych, metody detekcji za pomocą spektroskopii Josephsona i Andreeva, charakterystyczne właściwości stanów związanych w nanodrutach półprzewodnikowych, nanorurkach węglowych, układach hybrydowych z kropkami kwantowymi. Poruszane były też zagadnienia dotyczące relacji nadprzewodnictwa z silnymi korelacjami, możliwą realizację zjawiska Kondo, wpływ nielokalnych procesów transportu poprzez krzyżowe odbicia Andreeva, zjawiska dynamiczne oraz mutację stanów związanych do wersji typu Majorany w topologicznie nietrywialnych materiałach nadrzewodzących.

Przeglądowy referat na temat bogactwa zjawisk zaindukowanych obecnością defektów/domieszek w nadprzewodnikach został przedstawiony przez profesora A.V. Balatskiego (NORDITA, Szwecja), ze wskazaniem unikalnych właściwości par elektronowych w materiałach typu dirakowskiego. Pozostałe referaty zaproszone były wygłaszane przez międzynarodowej rangi ekspertów w zakresie badań doświadczalnych i teoretycznych z Europy, USA i Korei Południowej. Kilka krótszych referatów przedstawili młodsi uczestnicy, poruszając aktualne zagadnienia dotyczące stanów związanych. Pierwszego dnia odbyła się ożywiona sesja plakatowa, podczas której przedstawiono 30 prezentacji. Indywidualne dyskusje pomiędzy uczestnikami przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze i umożliwiły nawiązanie współpracy na tym intensywnie rozwijającym się polu badań. Link do oficjalnej strony internetowej: https://www.pks.mpg.de/bossa19/