Przeskocz do treści

Prof. T. Domański (UMCS Lublin) wspólnie z prof. K. Franke (Freie Universitat Berlin) oraz doc. R. Zitko (Instytut J. Stefana w Lublanie) zorganizowali międzynarodowy workshop Bound States in Superconductors and Interfaces, który odbył się w dniach 7-10 kwietnia 2019 r. w Instytucie Maxa Plancka w Dreźnie w Niemczech. Na realizację tego spotkania uzyskano środki całkowicie sfinansowane przez stronę niemiecką. Wzięło w nim udział 66 uczestników z 20 różnych krajów. Głównym celem była wymiana informacji o aktualnych realizacjach, wyzwawaniach i perspe- ktywie zastosowań elektronowych stanów związanych, które powstawją w obszarze przerwy nadprzewodników w pobliżu domieszek, na międzyzłączach oraz w heterostrukturach z nad- przewodnikami. Tego rodzaju obiekty są obecnie przedmiotem dużego zainteresowania umożliwiając szereg unikalnych zjawisk, np. konstrukcję stabilnych bitów kwantowych odpornych na zewnętrzne zakłócenia, realizację egzotycznych cząstek typu Majorany w materiałach topologicznych lub kontrolowalną spektroskopię silnie skorelowanych stanów elektronowych.

Workshop zgromadził wiodących ekspertów tej problematyki na świecie. Dyskutowano m.in. preparatykę nowoczesnych materiałów przydanych do uzyskiwania stanów związanych, metody detekcji za pomocą spektroskopii Josephsona i Andreeva, charakterystyczne właściwości stanów związanych w nanodrutach półprzewodnikowych, nanorurkach węglowych, układach hybrydowych z kropkami kwantowymi. Poruszane były też zagadnienia dotyczące relacji nadprzewodnictwa z silnymi korelacjami, możliwą realizację zjawiska Kondo, wpływ nielokalnych procesów transportu poprzez krzyżowe odbicia Andreeva, zjawiska dynamiczne oraz mutację stanów związanych do wersji typu Majorany w topologicznie nietrywialnych materiałach nadrzewodzących.

Przeglądowy referat na temat bogactwa zjawisk zaindukowanych obecnością defektów/domieszek w nadprzewodnikach został przedstawiony przez profesora A.V. Balatskiego (NORDITA, Szwecja), ze wskazaniem unikalnych właściwości par elektronowych w materiałach typu dirakowskiego. Pozostałe referaty zaproszone były wygłaszane przez międzynarodowej rangi ekspertów w zakresie badań doświadczalnych i teoretycznych z Europy, USA i Korei Południowej. Kilka krótszych referatów przedstawili młodsi uczestnicy, poruszając aktualne zagadnienia dotyczące stanów związanych. Pierwszego dnia odbyła się ożywiona sesja plakatowa, podczas której przedstawiono 30 prezentacji. Indywidualne dyskusje pomiędzy uczestnikami przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze i umożliwiły nawiązanie współpracy na tym intensywnie rozwijającym się polu badań. Link do oficjalnej strony internetowej: https://www.pks.mpg.de/bossa19/

Z przyjemnością informujemy, że  najnowsze odkrycie naukowe prof. dr hab. Krzysztofa Murawskiego, mgr Błażeja Kuźmy i mgr inż. Dariusza Wójcika z Zakładu Astrofizyki i Teorii Grawitacji zostały przedstawione przez NASA.

Link znajduje się poniżej:

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/solar-tadpole-like-jets-seen-with-nasa-s-iris-add-new-clue-to-age-old-mystery

Serdecznie gratulujemy.

Prof. dr hab. Krzysztof Murawski z Zakładu Astrofizyki i Teorii Grawitacji został nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii "Naukowiec przyszłości". Nominację otrzymał w związku z wygraniem konkursu OPUS 13 Narodowego Centrum Nauki (Panel ST9) i realizacją projektu badań: „Symulacje numeryczne częściowo zjonizowanej, dwu-płynowej atmosfery Słońca”. Laureaci nagrody zostaną wyłonieni w połowie roku, a wręczenie statuetek odbędzie się jesienią 2019 r. podczas gali na IV Forum Inteligentnego Rozwoju.

Nagrodę przyznaje Centrum Inteligentnego Rozwoju, wyróżnieniu patronuje Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicja Adamczak. W 2019 r. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju zostanie przyznana po raz czwarty.

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, zapraszamy do przeczytania wywiadu z naszym kolegą prof. dr. hab. Krzysztofem Murawskim z Zakładu Astrofizyki i Teorii Grawitacji.

Wywiad można przeczytać na stronach serwisu PAP - Nauka w Polsce.

Informacja o odkryciu znalazła się również w serisie informacyjnym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.