Przeskocz do treści

W dniach 23-29 września 2019 w Kazimierzu Dolnym odbywają się coroczne Warsztaty Fizyki Jądrowej. Tematem wiodącym tegorocznej edycji są ,,Kluczowe problemy fizyki jądrowej". W tym roku konferencja zgromadzi ponad 70 fizyków. Ponad 40 uczestników przyjeżdża z zagranicy (m.in. USA, Chiny). W czasie obrad zaplanowane jest ponad 50 wykładów oraz sesja posterowa.

Strona internetowa Warsztatów

20 września 2019 odbyła się publiczna obrona doktoratu obsolwentki naszego studium doktoranckiego mgr Agnieszki Szulereckiej. Tematem rozprawy doktorskiej była ,,Teoriogrupowa analiza wybranych dyskretnych grup symetrii wewnętrznych w kwadrupolowo-oktupolowym jądrowym modelu kolektywnym". Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Andrzej Góźdź. Recenzje napisali dr hab. Michał Kowal z NCBJ w Warszawie i dr hab. Katarzyna Mazurek z IFJ PAN w Krakowie. Komisja jednogłośnie poparła wnoiosek o nadanie doktoratu.

Rada Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 nadała tytuł doktora mgr Agnieszce Szulereckiej.

Gratulujemy nowemu doktorowi nauk fizycznych!

Prof. Tomasz Paterek z Nanyang Technological University w Singapurze został uhonorowany wraz ze współpracownikami nagrodą Ig Nobla z biologii w 2019 roku za odkrycie, że namagnetyzowane marte karaluchy zachowują się inaczej niż żywe namagnetyzowane karaluchy.

Nagroda Ig Nobla jest przyznawana za poważne badania, na które można patrzeć z przymróżeniem oka. Niemniej jest ona niezwykle znana na świecie. Ig Nobla zdobył m.in. późniejszy noblista Andre Geim.

Strona nagrody Ig Nobla: Improbable Research

Uhonorowany artykuł: Scientific Reports

Prof. Paterek jest absolwentem fizyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej o specjalizacji z fizyki teoretycznej. Pracę magisterską przygotował pod opieką prof. Andrzeja Góździa.

Prof. dr hab. Tadeusz Domański został wyróżniony Nagrodą Naukową Polskiego Towarzystwa Fizycznego za rok 2019. Nagroda została przyznana za zbadanie stabilności topologicznej fazy nadprzewodzącej oraz kwazicząstek Majorany w łańcuchach magnetycznych i strukturach hybrydowych z kropkami kwantowymi.

Nagroda została wręczona podczas 45. Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie.

Gratulujemy!

Prof. T. Domański (UMCS Lublin) wspólnie z prof. K. Franke (Freie Universitat Berlin) oraz doc. R. Zitko (Instytut J. Stefana w Lublanie) zorganizowali międzynarodowy workshop Bound States in Superconductors and Interfaces, który odbył się w dniach 7-10 kwietnia 2019 r. w Instytucie Maxa Plancka w Dreźnie w Niemczech. Na realizację tego spotkania uzyskano środki całkowicie sfinansowane przez stronę niemiecką. Wzięło w nim udział 66 uczestników z 20 różnych krajów. Głównym celem była wymiana informacji o aktualnych realizacjach, wyzwawaniach i perspe- ktywie zastosowań elektronowych stanów związanych, które powstawją w obszarze przerwy nadprzewodników w pobliżu domieszek, na międzyzłączach oraz w heterostrukturach z nad- przewodnikami. Tego rodzaju obiekty są obecnie przedmiotem dużego zainteresowania umożliwiając szereg unikalnych zjawisk, np. konstrukcję stabilnych bitów kwantowych odpornych na zewnętrzne zakłócenia, realizację egzotycznych cząstek typu Majorany w materiałach topologicznych lub kontrolowalną spektroskopię silnie skorelowanych stanów elektronowych.

Workshop zgromadził wiodących ekspertów tej problematyki na świecie. Dyskutowano m.in. preparatykę nowoczesnych materiałów przydanych do uzyskiwania stanów związanych, metody detekcji za pomocą spektroskopii Josephsona i Andreeva, charakterystyczne właściwości stanów związanych w nanodrutach półprzewodnikowych, nanorurkach węglowych, układach hybrydowych z kropkami kwantowymi. Poruszane były też zagadnienia dotyczące relacji nadprzewodnictwa z silnymi korelacjami, możliwą realizację zjawiska Kondo, wpływ nielokalnych procesów transportu poprzez krzyżowe odbicia Andreeva, zjawiska dynamiczne oraz mutację stanów związanych do wersji typu Majorany w topologicznie nietrywialnych materiałach nadrzewodzących.

Przeglądowy referat na temat bogactwa zjawisk zaindukowanych obecnością defektów/domieszek w nadprzewodnikach został przedstawiony przez profesora A.V. Balatskiego (NORDITA, Szwecja), ze wskazaniem unikalnych właściwości par elektronowych w materiałach typu dirakowskiego. Pozostałe referaty zaproszone były wygłaszane przez międzynarodowej rangi ekspertów w zakresie badań doświadczalnych i teoretycznych z Europy, USA i Korei Południowej. Kilka krótszych referatów przedstawili młodsi uczestnicy, poruszając aktualne zagadnienia dotyczące stanów związanych. Pierwszego dnia odbyła się ożywiona sesja plakatowa, podczas której przedstawiono 30 prezentacji. Indywidualne dyskusje pomiędzy uczestnikami przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze i umożliwiły nawiązanie współpracy na tym intensywnie rozwijającym się polu badań. Link do oficjalnej strony internetowej: https://www.pks.mpg.de/bossa19/