Przeskocz do treści

Prof. T. Domański (UMCS Lublin) wspólnie z prof. K. Franke (Freie Universitat Berlin) oraz doc. R. Zitko (Instytut J. Stefana w Lublanie) zorganizowali międzynarodowy workshop Bound States in Superconductors and Interfaces, który odbył się w dniach 7-10 kwietnia 2019 r. w Instytucie Maxa Plancka w Dreźnie w Niemczech. Na realizację tego spotkania uzyskano środki całkowicie sfinansowane przez stronę niemiecką. Wzięło w nim udział 66 uczestników z 20 różnych krajów. Głównym celem była wymiana informacji o aktualnych realizacjach, wyzwawaniach i perspe- ktywie zastosowań elektronowych stanów związanych, które powstawją w obszarze przerwy nadprzewodników w pobliżu domieszek, na międzyzłączach oraz w heterostrukturach z nad- przewodnikami. Tego rodzaju obiekty są obecnie przedmiotem dużego zainteresowania umożliwiając szereg unikalnych zjawisk, np. konstrukcję stabilnych bitów kwantowych odpornych na zewnętrzne zakłócenia, realizację egzotycznych cząstek typu Majorany w materiałach topologicznych lub kontrolowalną spektroskopię silnie skorelowanych stanów elektronowych.

Workshop zgromadził wiodących ekspertów tej problematyki na świecie. Dyskutowano m.in. preparatykę nowoczesnych materiałów przydanych do uzyskiwania stanów związanych, metody detekcji za pomocą spektroskopii Josephsona i Andreeva, charakterystyczne właściwości stanów związanych w nanodrutach półprzewodnikowych, nanorurkach węglowych, układach hybrydowych z kropkami kwantowymi. Poruszane były też zagadnienia dotyczące relacji nadprzewodnictwa z silnymi korelacjami, możliwą realizację zjawiska Kondo, wpływ nielokalnych procesów transportu poprzez krzyżowe odbicia Andreeva, zjawiska dynamiczne oraz mutację stanów związanych do wersji typu Majorany w topologicznie nietrywialnych materiałach nadrzewodzących.

Przeglądowy referat na temat bogactwa zjawisk zaindukowanych obecnością defektów/domieszek w nadprzewodnikach został przedstawiony przez profesora A.V. Balatskiego (NORDITA, Szwecja), ze wskazaniem unikalnych właściwości par elektronowych w materiałach typu dirakowskiego. Pozostałe referaty zaproszone były wygłaszane przez międzynarodowej rangi ekspertów w zakresie badań doświadczalnych i teoretycznych z Europy, USA i Korei Południowej. Kilka krótszych referatów przedstawili młodsi uczestnicy, poruszając aktualne zagadnienia dotyczące stanów związanych. Pierwszego dnia odbyła się ożywiona sesja plakatowa, podczas której przedstawiono 30 prezentacji. Indywidualne dyskusje pomiędzy uczestnikami przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze i umożliwiły nawiązanie współpracy na tym intensywnie rozwijającym się polu badań. Link do oficjalnej strony internetowej: https://www.pks.mpg.de/bossa19/

Numerical simulations of waveperiods of stochastically excited magnetoacoustic-gravity waves in a quiet region of the solar atmosphere
J. Kraśkiewicz, K. Murawski,
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 482, 3244 (2019)
https://doi.org/10.1093/mnras/sty2904

Cutoff periods of magnetoacoustic waves in the solar atmosphere
J. Kraśkiewicz, K. Murawski and Z. E. Musielak
Astronomy & Astrophysics, 623 (2019) A62
https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833186

 • Examination of evidence for resonances at high excitation energy in the 7α disassembly of 28Si
  X. G. Cao, E. J. Kim, K. Schmidt, K. Hagel, M. Barbui, J. Gauthier, S. Wuenschel, G. Giuliani, M. R. D. Rodriguez, S. Kowalski, H. Zheng, M. Huang, A. Bonasera, R. Wada, N. Blando, G. Q. Zhang, C. Y. Wong, A. Staszczak, Z. X. Ren, Y. K. Wang, S. Q. Zhang, J. Meng, and J. B. Natowitz

  Phys. Rev. C 99, 014606 (2019)

  https://doi.org/10.1103/PhysRevC.99.014606

 • Nuclear mass parameters and moments of inertia in a folded-Yukawa mean-field approach

  A. Dobrowolski, J. Bartel, K. Pomorski

  Computer Physics Communications 237, 253-262 (2019)

  https://doi.org/10.1016/j.cpc.2018.11.017

 • Observation of the competing fission modes in 178Pt

  I.Tsekhanovich, A.N.Andreyev, K.Nishio, D.Denis-Petit, K.Hirose, H.Makii, Z.Matheson, K.Morimoto, K.Morita, W.Nazarewicz, R.Orlandi, J.Sadhukhanh, T.Tanaka, M.Vermeulen, M.Warda

  https://doi.org/10.1016/j.physletb.2019.02.006

Dwa artykuły napisane przez członków Zakładu Teorii Jądra Atomu zostały ostatnio opublikowane w Physical Review C:

Shells in a toroidal nucleus in the intermediate-mass region
Cheuk-Yin Wong and Andrzej Staszczak
Phys. Rev. C 98, 034316 – Published 19 September 2018

Cluster radioactivity in superheavy nuclei
M. Warda, A. Zdeb, and L. M. Robledo
Phys. Rev. C 98, 041602(R) – Published 24 October 2018